Publikacje

1978-1984 

1. Prokopski G., Przegląd metod cięcia betonów i żelbetów. Budownictwo Górniczo-Przemysłowe i Kopalnictwo Rud, Częstochowa, 1978, nr 2, ss. 15-21

2. Prokopski G., Ściegienny Sz., Niektóre zależności cieplne przy cięciu płyt betonowych plazmą. Budownictwo Górniczo-Przemysłowe i Kopalnictwo Rud, Częstochowa, 1979, nr 1, ss. 19-25

3. Prokopski G., Ściegienny Sz., Niektóre zależności technologiczne przy cięciu płyt betonowych plazmą. Budownictwo Górniczo-Przemysłowe i Kopalnictwo Rud, Częstochowa, 1979, nr 2, ss. 15-20

4. Prokopski G., Plazmowe cięcie płyt betonowych. V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Zastosowanie niskotemperaturowej plazmy w przemyśle, Częstochowa 1980, Materiały konferencyjne. ss. 1-21

5. Prokopski G., Plazmowe cięcie płyt betonowych o grubościach do 240 mm. Budownictwo Górniczo-Przemysłowe i Kopalnictwo Rud, Częstochowa, 1981, nr 1, ss. 14-17

6. Prokopski G., Metoda ilościowego ujęcia odporności na pękanie w wysokich temperaturach betonu zwykłego i ogniotrwałego. Budownictwo Górniczo-Przemysłowe i Kopalnictwo Rud, Częstochowa, 1981, nr 3, ss. 12-14

7. Prokopski G., Zmiany wytrzymałości betonu zwykłego i ogniotrwałego w wyniku działania plazmy niskotemperaturowej. Budownictwo Górniczo-Przemysłowe i Kopalnictwo Rud, Częstochowa, 1981, nr 4, ss. 24-27

8. Bochenek A., Prokopski G., Badania odporności betonów na pękanie w wysokiej temperaturze. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1984, t. 30, z. 4, ss. 723-734

1986

9. Prokopski G.. Wpływ eksploatacji zawałowej w terenie przyszybowym na pracę wentylatorów kopalni. Ochrona Terenów Górniczych, 1986, nr 1, ss. 42-49

10. Bochenek A., Prokopski G., Wpływ wielkości ziarn kruszywa na proces zniszczenia betonu. XXXIII Konf. Naukowa KILiW PAN i PZITB, Kraków-Krynica, 1986, t. 4, ss. 137-142

11. Prokopski G., Rozkład temperatury i obliczenia naprężeń w płycie z betonu zwykłego nagrzewanej plazmą niskotemperaturową osiowo-symetrycznie. XXXIII Konf. Naukowa KILiW PAN i PZITB, Kraków-Krynica, 1986, t. 2, ss. 159-164

1987

12. Bochenek A., Prokopski G., Badania wpływu wielkości ziarn kruszywa na odporność betonu zwykłego na pękanie. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1987, t. 33, z. 3, ss. 359-371

13. Bochenek A., Prokopski G., Wpływ wielkości ziarn kruszywa na proces niszczenia betonów. Materiały Budowlane, 1987, nr 2, s. 4

14. Bochenek A, Prokopski G., Wpływ rodzaju kruszywa na pękanie betonu. Materiały Budowlane, 1987, nr 8, s. 21

1988

15. Bochenek A., Prokopski G., Badania wpływu stosunku wodno-cementowego na mikromechanizm pękania betonu zwykłego. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1988, t. 34, z. 2, ss. 261-270

16. Prokopski G., Rozkład temperatury i naprężeń w płytach betonowych nagrzewanych plazmą niskotemperaturową. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1988, t. 34, z. 4, ss. 549-560

17. Prokopski G., Badania odporności na pękanie betonu komórkowego. Materiały Budowlane, 1988, nr 4, s. 13

1989 

18. Prokopski G., Badania rozkładu temperatury w płytach betonowych nagrzewanych plazmą niskotemperaturową osiowo-symetrycznie. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, seria Budownictwo 1989, nr 1, (142), ss. 91-98

19. Bochenek A., Prokopski G., Badania wpływu rodzaju kruszywa grubego na odporność betonów na pękanie. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1989, t. 35, z. 1, ss. 49-61

20. Bochenek A., Prokopski G., Investigations of the influence of sort of the coarse aggregate on fracture toughness of concretes. The Second Int. Symp. on Brittle Matrix Composites, Cedzyna, 19-22 września 1988, Eds. Brandt A.M. and Marshall I.H., Elsevier Applied Science, London-New York, 1989, ss. 542-551

21. Bochenek A., Prokopski G., The investigation of aggregate grain size effect on fracture toughness of ordinary concrete structures, Int. Journal of Fracture, 1989, 41, ss. 197-205

22. Prokopski G., Badania wpływu warstwy stykowej kruszywo-zaprawa na odporność betonów na pękanie. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1989, t. 35, z. 3-4, ss. 349-372

23. Prokopski G., Badania odporności na pękanie betonów wykonanych z różnych kruszyw, przy zastosowaniu II-go modelu pękania. Inżynieria Materiałowa, 1989, nr 5 (52), ss. 125-129

1990

24. Prokopski G., Analiza związku struktury z odpornością betonów na pękanie. Rozprawa habilitacyjna, Wyd. Polit. Częstochowskiej, seria: Monografie, nr 14, Częstochowa 1990, 165 s.

25. Prokopski G., Zastosowanie badań stereologicznych i morfologii przełomów do oceny odporności betonów na pękanie. XXXVI Konf. Naukowa KILiW PAN i PZITB, Wrocław-Krynica, 1990, t. 4, ss. 95-100

26. Prokopski G., Zastosowanie badań stereologicznych i morfologii przełomów do oceny odporności na pękanie betonów wykonanych z różnych kruszyw grubych. Wyd. Polit. Krakowskiej, Monografia 106, Materiały budowlane. Współczesne kierunki badawcze i rozwojowe. Sesja naukowa z okazji 70-1ecia urodzin prof. W. Muszyńskiego, Kraków 1990, ss. 169-177
przedruk w: Cement, Wapno, Gips, nr 6, 1991, ss. 152-154

27. Brandt A.M., Prokopski G., Critical values of stress intensity factor in Mode II fracture of cementitious composites. Journal of Materials Science, 1990, 25, ss. 3605-3610

28. Prokopski G., Badania wpływu rodzaju i ilości kruszywa grubego na odporność betonów na pękanie. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1990, t. 36, z. 1-2, ss. 121-135

29. Prokopski G., Application of stereology and fractography in estimating the fracture toughness of concretes. The Third Int. Conf. on "Stereology in Materials Science" STERMAT 90, Kraków-Katowice 1990, ss. 83-87

1991

30. Prokopski G., Influence of water-cement ratio on micro-cracking of ordinary concrete. Journal of Materials Science, 1991, 26, ss. 6352- 6356

31. Prokopski G, Application of fractography in estimating fracture toughness of cement-based materials. The Third Int. Symposium on Brittle Matrix Composites, Warszawa 17-19 Sept. 1991, Eds. Brandt A.M.and Marshall I.H., Elsevier Applied Science, London-New York 1991, ss. 11-20

32. Prokopski G., Badanie odporności na pękanie drewna. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1991, t. 37, z. 2, ss. 279-288

33. Prokopski G., Zastosowanie mechaniki pękania do badania odporności na pękanie drewna. XXXVII Konf. Naukowa KILiW PAN i PZITB, Łódź-Krynica, 1991, t. 3, ss.49-54

1992

34. Prokopski G., Badania związku parametrów mechaniki pękania betonów z morfologią przełomów próbek ścinanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, seria: Budownictwo, 1992, nr 4, ss. 89-99

1993

35. Prokopski G., Badanie odporności na pękanie drewna z zastosowaniem II modelu (ścinanie) XXXIX Konf. Naukowa KILiW PAN i PZITB, Warszawa-Krynica-Rzeszów, 1993, t. 5, ss. 121-128

36. Prokopski G., The use ofthe scanning microscopy in the evaluation ofthe influence of the aggregate-cement paste contact layer on the fracture toughness of concretes. Fourth Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Visby, Sweden, 3-5 Juni 1993, SP Report 1993: 15, ss. 1-22

37. Brandt A.M., Prokopski G., On the fractal dimension of fracture surfaces of concrete elements. Journal of Materials Science, 1993, 28, ss. 4762-4766

38. Prokopski G., The application of the fracture mechanics to the testing of the wood. Journal of Materials Science. 28, 1993, ss. 5995-5999

39. Prokopski G., Effect of coarse aggregate quantity on fracture toughness of concretes. Journal of Materials Science, 28, 1993, ss. 5717-5721

1994

40. Prokopski G., Investigations of limestone aggregate-cement paste interface layer. The Fourth Int. Symposiun on Brittle Matrix Composites, eds. Brandt A.M., Li V.C. and Marshall I.H., Warsaw 13-15 Sept. 1994, Woodhead Publ. Ltd, Institute of Economic Education, Cambridge and Warsaw 1994, ss. 475-483

1995

41. Prokopski G., Fracture toughness of concretes in high temperature. Journal of Materials Science, 30, 1995, ss. 1609-1612

42. Prokopski G., Investigations of fracture toughness of wood using Mode II of fracture (shearing). Journal of Materials Science, 30, 1995, ss. 4745-4750

43. Prokopski G., Halbiniak J., Langier B., Zastosowanie metod mechaniki zniszczenia do oceny odporności betonów na pękanie. I Seminarium Naukowe Rzeszowsko-Koszyckie, Rzeszów, 19-20 czerwca 1995, ss. 155-162

1996 

44. Prokopski G., Halbiniak J., Langier B., Badania odporności na pękanie betonów o zróżnicowanej strukturze. Mat. Konf. "Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej", Kraków- Mogilany, 19-22 czerwca 1996 r., Wyd. Polit. Krakowskiej, ss. 334-341

45. Prokopski G., Influence of moisture content on fracture toughness of wood. Int. Journal of Fracture, vol. 79, nr 4, 1996, R. 73-77

46. Prokopski G., Halbiniak J., The effect of the transition layer on the strength properties of concrete. II Int. Symposium "Fracture Mechanics and Physics of Construction Materials and Structures", Oct. 7-10, 1996, Lviv-Dubliany, Ukraine, ss. 242-247

47. Prokopski G., Langier B., Nazarewicz B., The effect of mixture consistency on the fracture toughness of concrete. II Int. Symposium "Fracture Mechanics and Physics of Construction Materials and Structures, Oct. 7-10, 1996, Lviv-Dubliany, Ukraine, ss. 247-252

48. Prokopski G., Fracture toughness of wood. II Int. Symposium "Fracture Mechanics and Physics of Construction Materials and Structures, Oct. 7-10, 1996, Lviv-Dubliany, Ukraine, ss. 426-430

1997

49. Prokopski G., Halbiniak J., Effect of coarse aggregate on the fracture toughness of concretes. Międzynarodowa Konf. "Problemy teorii i praktyki budownictwa", Lwów, 12-15. 05.1997, t. 3, ss. 121-129

50. Prokopski G., Langier B., Investigations of the water/cement ratio on fracture toughness of concretes. Międzynarodowa Konf. "Problemy teorii i praktyki budownictwa", Lwów, 12-15 maja 1997, t. 3, ss. 130-138

51. Prokopski G., Effect of moisture content on fracture toughness of wood. Archiwum Inżynierii Lądowej, t. 43, z. 2, 1997, ss. 217-227

52. Prokopski G., Halbiniak J., Zastosowanie mechaniki pękania do oceny wpływu warstwy przejściowej kruszywo-zaczyn cementowy na własności mechaniczne betonu. VI Krajowa Konf. Mechaniki Pękania, Ameliówka 22-24 września 1997, Zeszyty Naukowe Polit. Świętokrzyskiej, Mechanika 62, ss. 327-334

53. Prokopski G., Langier B., Wpływ ilości wody w mieszance na odporność betonu dolomitowego na pękanie. VI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Ameliówka 22-24 września 1997, Zeszyty Naukowe Polit. Świętokrzyskiej, Mechanika 62, ss. 335-342

54. Prokopski G., Halbiniak J., Langier B., The examination of the fracture toughness of concretes with diverse structure. Journal of Materials Science, 33, 1997, ss. 1819-1825
Prokopski G., The examination of the fracture toughness of concretes with diverse structure. Wykład wygłoszony w: Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering w dniu 2 grudnia 1997 r. 

1998

55. Franczyk M., Prokopski G., Wpływ dodatków i domieszek na cechy wytrzymałościowe betonów. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna “Beton i prefabrykacja”, JADWISIN ’98, 20-23 kwietnia 1998, ss. 289-296
Przedruk w: Przegląd Budowlany, nr 7-8, 1998, ss. 29-31

56. Halbiniak J, Langier B., Prokopski G., Badania odporności betonów na pękanie (według projektu zaleceń RILEM). XLIV Konf. Naukowa KlLiW PAN i PZITB, Poznań-Krynica 1998, t. 6, ss. 43-50

57. Prokopski G., Halbiniak J., Investigations of the fracture toughness of dolomite concrete with silica fume addition. III Int. Symposium "Fracture mechanics and physics of construction materials and structures". 22-25 Sept. 1998, Mukachevo, Ukraine, ss. 366-373

58. Prokopski G., Langier B., Effect of water/cement ratio on the fracture toughness of dolomite concrete. III Int. Symposium "Fracture mechanics and physics of construction materials and structures" 22-25 Sept. 1998, Mukachevo, Ukraine, ss. 373-379

1999

59. Prokopski G., Kulpiński J., Zastosowanie żywic epoksydowych do modyfikacji zapraw cementowych. Przegląd Budowlany, nr 7-8, 1999, ss. 16-20

2000

60. Halbiniak J., Prokopski G., Analiza fraktalna pękania betonów. Inżynieria Materiałowa, nr 1, 2000, ss. 37-40

61. Franczyk M., Prokopski G., Badania betonów wysokowartościowych - modyfikacja wzoru Féreta. Przegląd Budowlany, nr 4, 2000, ss. 4-7

62. Prokopski G., Halbiniak J., Interfacial transition zone in cementitious materials. Cement and Concrete Research, 30, 2000, ss. 579-583

63. Langier B., Prokopski G., Wpływ stosunku wodno-cementowego na morfologię powierzchni pękania betonów. III Konf. Naukowo-Techniczna “Problemy Materiałowe w Inżynierii Lądowej” MATBUD ‘2000, Kraków-Mogilany, 28-30 czerwca 2000, ss. 232-239

64. Halbiniak J., Prokopski G., Zastosowanie metod inżynierii materiałowej do oceny wpływu mikrokrzemionki na pękanie betonów. III Konf. Naukowo-Techniczna “Problemy Materiałowe w Inżynierii Lądowej” MATBUD ‘2000, Kraków-Mogilany, 28-30 czerwca 2000, ss. 132-139

65. Halbiniak J., Prokopski G., Wpływ mikrokrzemionki na mikrostrukturę i odporność betonów na pękanie. V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka “Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”, Rzeszów, 25-26 września 2000, ss. 125-132

66. Franczyk M., Prokopski G., Wpływ kruszywa grubego na efekt modyfikacji betonu dodatkami i domieszkami. V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka “Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”, Rzeszów, 25-26 września 2000, ss. 101-108

67. Prokopski G., Konkol J., Łakomy J., Metody określania stałych materiałowych kompozytów cementowych.V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka “Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”, Rzeszów, 25-26 września 2000, ss. 411-418

68. Prokopski G., Langier B., Effect of water/cement ratio and silica fume addition on the fracture toughness of gravel concrete. Cement and Concrete Research, 30(2000), ss. 1427-1433

2002

69. Prokopski G., Konkol J., Łakomy J., Metoda bezpośredniego określania modułu sprężystości poprzecznej G sklejki. V Konf. Naukowa “Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych”, Szczecin, 17-18 maja 2002, ss. 131-135

70. Prokopski G., Halbiniak J., Morphological analysis of concrete fracture surfaces. 7th Int. Scien. Conf., Faculty of Civil Engineering, Technical University of Kosice, Kosice, may 22-24, 2002, ss. 259-262

71. Łakomy J., Prokopski G., Zbrojenie przeciwskurczowe zapraw cementowych. 7th Int. Scien. Conf., Faculty of Civil Engineering, Technical University of Kosice, Kosice, may 22-24, 2002, ss. 195-198

72. Łakomy J., Prokopski G., Właściwości zapraw z dodatkiem włókien szklanych. Przegląd Budowlany, nr 7-8, 2002, ss. 32-35

73. Prokopski G., Konkol J., Łakomy J., Badanie stałych materiałowych sklejki. XLVIII Konf. Nauk. KILiW PAN i PZITB, Opole-Krynica 2002, t. 3, ss. 65-71

74. Konkol J., Kulpiński J., Prokopski G., Zastosowanie analizy obrazu do określania porowatości betonu na próbkach utwardzonych. Inżynieria Materiałowa, nr 6, 2002, ss. 737-742

75. Konkol J., Prokopski G., Metoda odwzorowywania kształtu krzywej i jej praktyczne zastosowanie do analizy przełomów betonowych. Przegląd Budowlany, nr 11, 2002, ss. 32-37

2003

76. Prokopski G., Halbiniak J., Langier B., Właściwości wytrzymałościowe betonu wysokowartościowego w jego procesie dojrzewania. Przegląd Budowlany, nr 3, 2003, ss. 40-43

77. Prokopski G., Wpływ struktury na właściwości mechaniczne drewna. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, Szklarska Poręba, 8-12 marca 2003, zeszyt 4, ss. 17-27

78. Prokopski G., Badanie właściwości mechanicznych drewna. Przegląd Budowlany, nr 7-8, 2003, ss. 19-21

79. Prokopski G., Rozwój cech mechanicznych betonów zwykłego i wysokowartościowego z cementów portlandzkich w okresie między 7 i 90 dniem dojrzewania. Drogi i Mosty, nr 2, 2003, ss. 111-125

80. Prokopski G., Halbiniak J., Langier B., Badanie właściwości betonów żwirowych w trakcie 90-cio dniowego dojrzewania. IV Konf. Naukowo-Techniczna “Problemy Materiałowe w Inżynierii Lądowej” MATBUD ‘2003, Kraków 25-27 czerwca 2003, ss. 330-337

81. Prokopski G., Kulpiński J., Zastosowanie mechaniki pękania do badania zaprawy cementowo-polimerowej (1). Przegląd Budowlany, nr 11, 2003, ss. 33-35

82. Prokopski G., Kulpiński J., Zastosowanie mechaniki pękania do badania zaprawy cementowo-polimerowej (2). Przegląd Budowlany, nr 12, 2003, ss. 46-49

2004

83. Prokopski G., Halbiniak J., Langier B., Wpływ czasu dojrzewania na właściwości betonu żwirowego. ZN Polit. Rzeszowskiej, 2004, ss. 109-120

84. Prokopski G., Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości betonów. Drogi i Mosty, nr 4, 2004, ss. 45-56

85. Konkol J., Prokopski G., Analysis of the fracture surface morpholpgy of concrete by the method of vertical sections. Computers & Concrete An International Journal, vol. 1, nr 4, 2004, ss. 389-400

86. Łakomy J., Prokopski G., Wpływ mikrowłókien na właściwości zapraw cementowych. IX Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka “Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”, Rzeszów, 3-4 września 2004, ss. 245-252

2005

87. Prokopski G., Badania wpływu kruszywa grubego na właściwości wytrzymałościowe betonu zwykłego i wysokowartościowego. ZN Polit. Rzeszowskiej, nr 221, z. 39, 2005, ss. 39-53

88. Prokopski G., Analiza fraktalna przełomów betonów wykonanych z różnych kruszyw grubych. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, Szklarska Poręba, 4-8 marca 2005, zeszyt 6, ss. 63-74

89. Prokopski G., Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości betonów w procesie dojrzewania. X Polska Konf. Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w teorii i praktyce”, Łódź –Słok, 21-24 czerwca 2005, ss. 127-134

90. Prokopski G., Konkol J., The fractal analysis of the fracture surface of concretes made from different coarse aggregates. Computers & Concrete An International Journal. vol. 2, nr 3, 2005, ss. 239-248

91. Prokopski G., Surmacz T., Wpływ domieszek polimerowych najnowszej generacji na właściwości betonów na kruszywie wapiennym. Przegląd Budowlany, nr 12, 2005, ss. 45-51
 

2006

92. Konkol J., Prokopski G., Optymalizacja wielokryterialna składu betonów zwykłych z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych i strukturalnych. Przegląd Budowlany, nr 2, 2006, ss. 23-28

93. Konkol J., Prokopski G., Liczba linii profilowych niezbędna do oceny chropowatości powierzchni przełomów betonowych. Inżynieria Materiałowa, nr 4, 2006, ss. 835-839

94. Konkol J., Prokopski G., Analiza fraktalna struktury porów w materiałach budowlanych. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego, SOLINA 2006, 17-20 maja 2006, ss. 263-270

95. Konkol J., Prokopski G., Zastosowanie metod analizy obrazu do oceny struktury porów w materiałach budowlanych. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego, SOLINA 2006, 17-20 maja 2006, ss. 271-276

96. Prokopski G., Właściwości betonu wysokowartościowego bez dodatku pyłu krzemionkowego. Materiały XV Konf. Naukowo-Technicznej „KONTRA 2006”, Warszawa-Zakopane, 25-27 maja 2006, Ochrona przed korozją, nr specjalny 5s/A/2006, ss. 125-130 

97. Konkol J., Prokopski G.,Wiarygodna liczba linii profilowych powierzchni przełomów betonowych do  oceny ich chropowatości. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, Szklarska Poręba, grudzień 2006, ZN Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, nr 7, ss. 47-58

 2007

98. Konkol J., Prokopski G.,The necessary number of profile lines for the analysis of concrete fracture surfaces. Structural Engineering and Mechanics. Vol. 25, nr 6, 2007, ss. 565-576

 99. Prokopski.G., Mechanika pękania betonów cementowych.Wyd. Polit. Rzeszowskiej, seria: Monografie, Rzeszów 2007, 172 s.

100.Konkol J., Prokopski G., Zastosowanie stereologii do oceny porowatości betonu. XI Polska Konf. Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w teorii i praktyce”, Łódź –Słok, 19-22 czerwca 2007, ss. 

2008 

101. Franczyk M., Prokopski G., Optymalizacja składu betonów wysokowartościowych, Przegląd Budowlany, luty 2008, ss. 26-30

102. Prokopski G., Współczesne tendencje w technologii betonów. II Konferencja „SOLINA 2008”, Energia Odnawialna, Innowacyjne Rozwiązania. Materiały i Technologie dla Budownictwa, Rzeszów-Polańczyk 28-31 maja 2008, ZN PRz., nr 47, ss. 365-370

103. Konkol J., Prokopski G., The use of stereology for the fractal analysis of air porosity of concretes. VIII International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science STERMAT 2008 Zakopane, Poland, 2-6 September, 2008, ss. 231-234

2009

104. Franczyk M., Prokopski G., Betony wysokowartościowe – kryteria optymalizacji składu. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Szklarska Poręba, grudzień 2008, ZN Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, nr 9, ss.

105. Konkol J., Prokopski G.,Relationships of fractal dimension with the mechanical and structural parameters of basalt concretes.The Ninth Int. Symposiun on Brittle Matrix Composites, eds. Brandt A.M., Li V.C. and Marshall I.H., Warsaw 25-28 Oct. 2009, pp. 409-15

106. Zygmunt J., Prokopski G. Właściwości betonów cementowych modyfikowanych krzemionkowym popiołem lotnym aktywowanym mechanicznie. Drogi i mosty, nr 2, 2009, ss. 63-85

107. Zygmunt J., Prokopski G. Właściwości betonów z aktywowanym mechanicznie krzemionkowym popiołem lotnym. Mat. LV Konf. Nauk. KILiW PAN i PZITB, Kielce-Krynica 2009, ss. 499-506

2010

108. Konkol J., Prokopski G., Właściwości wytrzymałościowe betonów bazaltowych z dodatkiem Flubetu. Przegląd Budowlany, nr 11, 2010, ss. 25-29

109. Zygmunt J., Prokopski G. Właściwości betonów z aktywowanym mechanicznie krzemionkowym popiołem lotnym.Przegląd Budowlany, nr , 20

2011

110. Konkol J., Prokopski G., The use of fractal geometry for the assessement of the diversification of macro-pores in concrete.Image Anal. Stereology, nr , 2011 

111. Konkol J., Prokopski G., Morfologia przełomu oraz odporność na pękanie betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego lub metakaolinitu. Mat. LVI Konf. Nauk. KILIW PAN i PZITB, Rzeszów-Krynica 2011, ss. 

112. Prokopski G., Bojda D., Porównanie właściwości mechanicznych wybranych gatunków drewna liściastego i iglastego. VIII Konf. Naukowa “Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych”, Szczecin, 2011, ss. 

2012

113. Konkol J., Prokopski G., Wpływ wieku betonu na właściwości wytrzymałościowe betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego.IV Konferencja „SOLINA 2012”, Rzeszów-Polańczyk 2012, ZN PRz., zeszyt 59, nr 2/2012, ss. 423-30

2013

114. Franczyk M., Prokopski G., Użytkowanie obiektów budowlanych bez odbioru. Mat. Ogólnopolskiej Konf. Głównego UrzęduNadzoru Budowlanego, Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych. Warszawa 15-16 stycznia 2013 r., ss. 107-112

2014

115. Prokopski G., Kulpiński J., Słonina S., O wzmożenie kontrolnej funkcji nadzoru budowlanego przy wdrażaniu       nowych materiałów i technologii. Mat. III Ogólnopolskiej Konf. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Problemy      techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Warszawa, 16-17 stycznia 2014 r., ss. 181-188

116. Konkol J., Prokopski G., Wpływ wieku betonów z dodatkiem popiołu fluidalnego lub metakaolinitu na ich właściwości wytrzymałościowe. Drogi i Mosty, nr 1(13), ss. 49-67

117. Konkol J., Prokopski G.,  Optymalizacja składu betonów modyfikowanych popiołem fluidalnym Flubet. Drogi i Mosty, nr 2 (13), ss. 103-114   

118. Konkol J., Prokopski G., Fraktalny opis powierzchni przełomów betonów cementowych. V Konf. Naukowa "SOLINA 2014", Rzeszów-Polańczyk, 4-7 czerwca 2014

119. Konkol J., Prokopski G., The Effect of Concrete Mix Composition on the Character of  Fractures of Set Concrete, Vol. 6,    No 4, December 2014, pp. 29-41 (ISSN 1916-9779 E-ISSN 1916-9787. Published by Canadian Center of Science and Education)

120. Prokopski G., Kulpiński J., Słonina S., Konieczna wzmożona funkcja kontrolna nadzoru budowlanego przy wdrażaniu nowych materiałów i technologii. Materiały Budowlane, nr 10 (506), 2014

 2015

121. Konkol J., Prokopski G., Wpływ wieku betonów z dodatkiem popiołu fluidalnego lub metakaolinitu na ich        właściwości wytrzymałościowe. Drogi i Mosty, nr 1(13), 2014, ss.49-67

122. Prokopski G., Kulpiński J., Słonina S., O wzmożenie kontrolnej funkcji Nadzoru Budowlanego przy wdrażaniu nowych materiałów i technologii. Mat. Ogólnopolskiej Konf. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Warszawa 16-17 stycznia 2014 r., ss. 181-187

123. Konkol J., Prokopski G., Optymalizacja składu betonów modyfikowanych popiołem fluidalnym Flubet. Drogi i Mosty, Nr 2, 2014,  ss. 5-16

2016

124. Konkol J., Prokopski G., Fracture toughness and fracture surfaces morphology of metakaolinite-modified                        concrete. Construction & Building Materials, 123 (2016) 638-648

125. Konkol J., Prokopski G., Optymalizacja składu betonów z dodatkiem metakaolinitu. Czasopismo Inżynierii      Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63(4/2016), ss. 297-304

126. Dworkin Ł.J., Marczuk W.W. Prokopski G., Doslidżenija wpływu składu na włastiwosto pilistirobetony. Beton i Żeliezobieton (Concrete&Reinforced concrete) w Ukrainie. 3(97), 2017

2019

127. Huts A., Rodzaj cementu ma znaczenie, opiekun naukowy. Builder 1/2019, ss. 71-3.

2020

128. Prokopski G., et al., The effect of using granite dust as a component of concrete mixture, CaseStud. Constr. Mater. W druku (v. 13, Dec. 2020), https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00349Contents lists available at ScienceDirectCase Studies in Construction Materials journal homepage: www.elsevier.com/locate/cscm, h-index 13, IF 2,73

129. Prokopski G., Felenczak M., Właściwości mechaniczne wybranych gatunków drewna iglastego. Materiały Budowlane, nr 4/2020, ss. 66-67

130. Prokopski G., Marchuk V., Huts A., Granite dust as a mineral component of a dry cement mortar mixtures. Archives of Civil Engineering, v. LXVI, nr 3, 2020

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję